OR-training

Wij verzorgen maatwerktrainingen voor ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen.

Twee soorten onderwerpen:
Vaak gaat het om een combinatie van inhoudelijk thema’s of zgn. beleidsthema’s en onderwerpen die het beter functioneren van de OR als doel hebben.

Ondernemingsraden willen invloed uitoefenen op de plannen en voornemens van de bedrijfsleiding en management. Daar gaat het immers om. denk bij beleidsthema’s aan: arbo, verzuim en re-integratie, HRM-beleid maar ook aan reorganisaties, teamgericht werken, investeringen en introductie van nieuwe technologie of bijvoorbeeld CO2 reductieplannen of de strategie van de onderneming.

Onderwerpen die vaak gevraagd worden en betrekking hebben op een het functioneren van de OR, zijn:

  • WOR :rechten van de OR, kernbevoegdheden, faciliteiten voor OR en zijn leden.
  • OR-werk: visie, taakverdeling en planning. vergadercyclus, werkwijze bij adviesaanvragen en instemmingsverzoeken: projectmatic werken, en OR-beleidsplan.
  • Achterbancommunicatie en betrokkenheid bij en participatie van medewerkers bij het OR-werk.
  • Overlegvergadering, artikel 24 overleg, samenwerking en onderhandeling met de bestuurder.
  • OR-vergadering: besluitvorming en vergaderen.
  • Teamvorming: competenties in de ondernemingsraad, samenwerken, teamrollen.

Werkwijze

Overleg over de wensen van de klant en de aard van de opdracht
Opstellen en uitbrengen offerte
Overleg over de leerwensen en het programma, deelnemers, plaats en tijd
Beoordeling van een conceptprogramma door de klant. Verwerking van eventuele op- en aanmerkingen tot een definitief programma
Uitvoering van het programma of traject
Nazorg

Voorbeeldprogramma's