Onderzoek en speurwerk in opdracht van de OR

Op verzoek van een OR kunnen wij onderwerpen onderzoeken en uitpluizen. Want als de OR goed is geïnformeerd, versterkt dat de pro-actieve opstelling van de OR en de mogelijkheden om het bedrijfsbeleid te beïnvloeden. Wanneer OR-leden zelf onvoldoende mogelijkheden hebben om iets uit te zoeken, kunnen wij dat dus doen.

Bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag: wat zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van functioneren en beoordelen van het personeel?

Zie link voor meer informatie.

Hier volgen een paar voorbeelden:
Nieuwe vormen van medezeggenschap

Nog in te vullen

Functioneren en beoordelen

Een bestuurder wil het systeem van functioneren en beoordelen in een instelling veranderen. Met het voornemen om later ook de beloningssystematiek te wijzigen. De OR anticipeert hierop en vraagt ons de volgende vragen te beantwoorden zodat de OR-leden beschikken over inzicht en kennis voor overleg met de bestuurder en om uiteindelijk instemming te geven aan een goede regeling. Dit zijn de vragen:
– Welke vormen van beoordelingssystematieken zijn er? Wat zijn de verschillen? Waar ligt de kracht van elke systematiek?
– Kun je beoordelen en belonen wel van elkaar scheiden? Wat zijn de voor- en nadelen?
– Hoe kun je omgaan met variabele beloningen/bonussen? Welke vormen zijn er? Is een variabele beloning ook effectief?
– Wat zijn actuele ontwikkelingen binnen beoordelen?

Tijdens een training presenteren we de bevindingen.

Herinrichting van de organisatie

De OR van een gemeente wil meer weten over ‘kanteling van de organisatie’ en de introductie van zelfsturende teams. De OR vraagt ons om informatie te verzamelen bij een drietal gemeenten die hier ervaring mee hebben. Wij benaderen de betreffende organisaties en spreken met een lid van de OR als een vertegenwoordiger van het management.
De uitkomsten presenteren we tijdens een training.

Werkwijze

Nadat de OR ons heeft benaderd, bespreken we wat de OR wil bereiken en wat de wensen precies zijn.
Daarna doen wij een voorstel aan de OR en stellen na overleg een definitieve opdracht vast.
Na onderzoek presenteren we de bevindingen op een wijze die vooraf is overeengekomen. Presentatie kan op verschillende manieren, denk aan een presentatie of een inleiding in cursus of training.
Tot slot volgt evaluatie.

Voorbeeldprogramma's