Hulp bij adviesaanvragen en instemmingsverzoeken

Wanneer de bestuurder belangrijke veranderingen van financiële, economische of organisatorische aard wil doorvoeren moet hij de OR om advies vragen aan de hand van een adviesaanvraag. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie. Wat precies advies of instemmingsplichtig is, staat elders op deze site.

Adviesaanvragen

Wij ondersteunen de OR om tot een goed advies te komen. Bijvoorbeeld door inhoudelijke ondersteuning ten behoeve van beoordelingskaders en (sociale) randvoorwaarden. De OR kan ook bij ons terecht voor procesbegeleiding of voor het opstellen of schrijven van een conceptadvies.

Enerzijds creëren wij ruimte voor een gedegen inhoudelijke benadering in lijn met de WOR, anderzijds hechten wij aan een praktische benadering. Zo zijn we doorgaans geen voorstander van uitgebreide schriftelijke vragenrondes bij een adviesaanvraag en een juridische insteek wanneer dat niet nodig is. Terwijl we inbreng van de (betrokken) medewerkers en de achterban juist van groot belang achten.
Verder nemen we graag werk uit handen van onze opdrachtgever maar wel steeds met ‘toekomstige zelfredzaamheid’ en ‘versterking van adviesvaardigheden’ van de OR in het achterhoofd.

Hier volgen een paar voorbeelden:
Adviesaanvraag over uitbesteding bedrijfsonderdeel

De OR krijgt een adviesaanvraag over uitbesteding van een bedrijfsonderdeel. We helpen de OR met het stellen van randvoorwaarden, zodat de OR nog echt invloed kan uitoefenen. Wij sporen knelpunten op in het (pre-)mobiliteitsplan, ondersteunen de OR bij de onderhandelingen met de bestuurder en we helpen de OR bij het opstellen van het definitieve advies.

Advies over een voorgenomen reorganisatie

De bestuurder vraagt de OR om advies over een voorgenomen reorganisatie. De OR vindt het plan niet goed en signaleert bovendien sociale onveiligheid in de onderneming. Tijdens een ‘cursusdag’ inventariseren we samen met de OR aandachtspunten voor overleg met de bestuurder. We helpen de OR/onderneming bij het vinden van een extern bureau voor onderzoek van de sociale veiligheid. Verder ondersteunen we de voorzitter van de OR circa een jaar, tijdens de invoering van de reorganisatie en het integriteitsonderzoek.

Voorbeeld van onderzoek en speurwerk in opdracht

Nog in te vullen

Werkwijze

In een eerste contact met de OR gaat vaak de meeste aandacht naar: wat is het vraagstuk, waar loopt de OR tegenaan en hoeveel (tijds)druk staat er op?
Nadat doel, resultaat en de vorm van de ondersteuning die de OR ambieert duidelijk zijn, schatten we de benodigde tijd in en maken we een schatting van de kosten. Met dat document kan de OR de bestuurder informeren.
Daarna gaan we aan het werk. In veel gevallen volgen enkele bijeenkomsten waarvoor wij input leveren en de regie vormgeven in nauw overleg met de OR. Vaak komen we tot een taakverdeling, waarbij leden van de OR informatie verzamelen bij het personeel en uit de onderneming.
Stapsgewijs worden vraagstukken afgehandeld in de overlegvergadering. Meestal wordt het advies na enkele onderhandelingsronden met de bestuurder opgesteld en uitgebracht. We helpen bij het vaststellen van de adviespunten en schrijven desgewenst de concepttekst.